تماس با ما : 02122059284

A good brand with strong marketing insures the company!
A good brand with strong marketing insures the company!
In traditional and traditional markets, the name of the individual was credited alone, and ...
Graphic design tailored to user needs
Graphic design tailored to user needs
Due to the high precision of the people it certainly does not attract a user interface design.
Lotus Printing & Advertising Complex
Lotus Printing & Advertising Complex
The largest printing and advertising complex in the south of the country with more than 1,000 meters of printing and production space

company Services

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

Office set

Lorem Ipsom Dummy Text With Simplicity Produced From The Printing Industry and Lorm Ipsom Dummy Text

logo

Lorem Ipsom Dummy Text With Simplicity Produced From The Printing Industry and Lorm Ipsom Dummy Text

billboard

Lorem Ipsom Dummy Text With Simplicity Produced From The Printing Industry and Lorm Ipsom Dummy Text

Promotional Gifts

Lorem Ipsom Dummy Text With Simplicity Produced From The Printing Industry and Lorm Ipsom Dummy Text

Lotus portfolio

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

  • All
  • Logo
  • Office set
  • Billboard
  • Brochure
  • Hand luggage

About us

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

Why Lotus?

This young and bold Lotus promoter focuses on the first steps of brand name consulting and advertising, visual identity design, book brand design, logo and office design to website and app design, social network management, online advertising campaigns and Offline with you.

Special services

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

Customers

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

Customers comments

Ali Amini

Printers and texts, but newspapers and magazines in columns and rows as needed, for current technology requirements and a variety of applications aimed at improving application tools.

Ali Amini

Graphic Designer
Alireza Sadr

Printers and texts, but newspapers and magazines in columns and rows as needed, for current technology requirements and a variety of applications aimed at improving application tools.

Alireza Sadr

The marketer
Sadegh Karimi

Printers and texts, but newspapers and magazines in columns and rows as needed, for current technology requirements and a variety of applications aimed at improving application tools.

Sadegh Karimi

Graphic Designer

Articles

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

Newsletters

The Ipsom Lorem fabric is textual with simplicity generating meaning

Epsom is a fabricated text with simplicity production. Epsom is a fabrication text with simplicity production.

درباره ما


سید مجید حلاج‌زاده از جمله کسانی است که طی دو سال آخر عمر شورای عالی ایرانیان به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم در قامت مشاور دبيرکل شورا حضور داشته است. او که حالا در قالب یک نهاد خصوصی کارویژه‌های حقوقی و اقتصادی آن شورا را پیگیری می‌کند، معتقد است این شورا در دولت محمود احمدی‌نژاد هدف مقابله با پروژه ایران هراسی و ترمیم روابط خارجی ایران از طریق ارتباط با ایرانیان صاحب نفوذ را پیگیری می‌کرد.

طراحی و توسعه توسط  آکادمی کسب و کار سحر مدیران