مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور

مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور (مدیران خارج از کشور)

مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور بعنوان یک نهاد غیر دولتی و کاملاً خصوصی که در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده بود و فقط در امور خدمات حقوقی ایرانیان خارج از کشورخدمت رسانی میکرد از سال ۱۳۹۴ فعالیت خودرا  طبق اساسنامه گسترش داده و در این راستا توانسته است در اقصی نقاط جهان و در استانهای کشور دفاتری  تاسیسس نماید که خدمات آنان بشرح ذیل اعلام میگردد.

مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور (مدیران استانی)

امور اقتصادی

خدمات و مشاوره به سرمایه گذاران   ایرانی خارج ازکشور در پروژه های داخل کشور. خدمات ومشاوره معرفی تولیدات داخلی به بازار جهانی. برگزاری نمایشگاه اختصاصی در خارج از کشور مختص تولیدات داخلی

امور حقوقی

خدمات و مشاوره به ایرانیان خارج از کشور در خصوص مشکلات حقوقی آنان  و در صورت درخواست ؛  معرفی وکیل دادگستری  به ایشان در اقصی نقاط جهان

امور گردشگری

خدمات و مشاوره به ایرانیان خارج ازکشور در خصوص جذب گردشگران خارجی به داخل و همچنین  جذب توریست سلامت به مراکز درمانی کشور که در این راستا صنایع دستی و بومگردی ما رونق پیدا خواهدکرد.

امور ورزشی

است این مرکز با راه اندازی سازمان ورزش ایرانیان خارج از کشور در کشور ترکیه سعی دارد استعدادهای درخشان را کشف و به تیم های ملی کشور عزیزمان معرفی نماید و همچنین متاسفانه بعضی از ورزشکاران ملی پوش ما بخاطر کج سلیقه ای بعضی از مسئولین فدراسیون ها ی ورزشی از آن فدراسیون قهر کردند و به کشورهای دیگر هجرت نمودند و بر آن شدیم در هررشته ورزشی تیم های منتخب ایرانی خارج از کشور را با کمک بهترین مربیان درست نماییم

باشگاه اعضا ء

این باشگاه به سبب اتحاد بین ایرانیان خارج از کشور تاسیس گردیده  و آمادگی این رادارد که با کلیه ایرانیان خارج از کشور  که در شغل های مختلف مشغول به خدمات  دهی میباشند قرارداد منعقد نماید تا اعضای باشگاه بتوانند هم رونق دهنده کسب و کار آنان گردند و هم به اعضاء تخفیف داده شود  

economi1c

معاونت اقتصادی

The-International

معاونت بین الملل

Muslim-woman

معاونت امور بانوان

ga3

معاونت فرهنگی و اجتماعی

h22

معاونت ورزش

021

معاونت متخصصین و نخبگان

ga

معاونت گردشگری

legal

معاونت حقوقی

en02

معاونت فنی و عمرانی

economi1c

معاونت اقتصادی

021

معاونت متخصصین و نخبگان

h22

معاونت ورزش

Muslim-woman

معاونت امور بانوان

The-International

معاونت بین الملل

ga3

معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویدادها

سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران

هوای پاک،زمین پاک سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران این رویداد بین المللی که با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و ستاد سمن های شهر تهران و با حضورجناب آقای دکتر حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره

هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند

حلاج زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری برنا هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند/ در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ شده است رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: با دیدار انجام شده با دادستان کل کشور هنرمندان قبل از انقالب مقیم.خارج از کشور که مرتکب

همکاری دو جانبه مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور بامناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران

همکاری دو جانبه مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور بامناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران دیدار آقای دکترسیدمجیدحالج زاده ریاست #مرکزخدمات مشاورهای رانیان خارج ازکشور با دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی #مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دکتر جمالی معاون اقتصادی مناطق آزاد دکتر

اطلاعیه ها

سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران

هوای پاک،زمین پاک سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران این رویداد بین المللی که با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و ستاد سمن های شهر تهران و با حضورجناب آقای دکتر حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره

هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند

حلاج زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری برنا هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند/ در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ شده است رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: با دیدار انجام شده با دادستان کل کشور هنرمندان قبل از انقالب مقیم.خارج از کشور که مرتکب

همکاری دو جانبه مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور بامناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران

همکاری دو جانبه مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور بامناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران دیدار آقای دکترسیدمجیدحالج زاده ریاست #مرکزخدمات مشاورهای رانیان خارج ازکشور با دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی #مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دکتر جمالی معاون اقتصادی مناطق آزاد دکتر

رویدادها

سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران

هوای پاک،زمین پاک سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران این رویداد بین المللی که با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و ستاد سمن های شهر تهران و با حضورجناب آقای دکتر حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره

هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند

حلاج زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری برنا هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند/ در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ شده است رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: با دیدار انجام شده با دادستان کل کشور هنرمندان قبل از انقالب مقیم.خارج از کشور که مرتکب

اطلاعیه ها

سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران

هوای پاک،زمین پاک سخنرانی و حمایت جناب آقای دکتر حلاج زاده در رویداد بین المللی کلیماتون در شهر تهران این رویداد بین المللی که با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و ستاد سمن های شهر تهران و با حضورجناب آقای دکتر حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره

هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند

حلاج زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری برنا هنرمندان ایرانی مقیم خارج برای بازگشت به کشور هیچ مشکلی ندارند/ در این زمینه با دادستان کل کشور هماهنگ شده است رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: با دیدار انجام شده با دادستان کل کشور هنرمندان قبل از انقالب مقیم.خارج از کشور که مرتکب

به بالای صفحه بردن