مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور

خدمات و مشاوره به سرمایه گذاران   ایرانی خارج ازکشور در پروژه های داخل کشور. خدمات ومشاوره معرفی تولیدات داخلی به بازار جهانی. برگزاری نمایشگاه اختصاصی در خارج از کشور مختص تولیدات داخلی

به بالای صفحه بردن