مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور

رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای: ایرانیان خارج از کشور برای ورود به ایران منعی ندارند.

در راستای تلاشهای پیوسته مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور به ریاست دکتر سید مجید حلاج زاده _(دبیر
کمیته حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور ) صبح امروز رییس قوه قضاییه از ورود بلامانع ایرانیان مقیم خارج از
… کشور خبر داد
رئیس قوه قضاییه حجت السالم و المسلمین محسنی اژهاي: افرادي هستند که به دالیلی ممنوع الخروج بوده اند نگراني دارند كه به محض ورود به مرز دستگیر شده و راهي زندان شوند بر همین اساس به دادستانها و رؤساي كل دادگستريها متذكر شد، افرادي كه در سالیان دور ممنوع الخروج بودند و اكنون نیز حكم جلب ندارند ، ضرورتي ندارد صرفاً به خاطر ممنوعالخروج بودن، در بدو ورود به كشور دستگیر.شوند و حتماً نباید این كار انجام شود
ایرانیان ممنوع الخروج که از کشور خارج شده اند بدون هیچ نگرانی میتوانند با هماهنگی مراجع قضایی به ایران
بازگردند. در حال حاضر افرادي در خارج از كشور هستند كه اموال و امكانات آنها در داخل سرپرست ندارد و برخي افراد ذینفع
آنها را براي بازگشت به كشور ميترسانند، اما اگر این افراد برگردند، مسائل مالي آنها در یك تحقیق و بررسي ساده و
دقیق روشن ميشود.بسیاري از افراد كه پرونده كیفري یا حقوقي دارند به خصوص آنها كه مسئله حقوقي دارند و مدت زیادي از حكم جلب یا ممنوع الخروجي آنها گذشته ، ضرورتي براي بازداشت آنها وجود ندارد و این افراد ميتوانند با اعلام زمان و نحوه
.ورودشان به مركز ارتباطات قوه قضاییه یا دادستان ها ، بدون نگراني وارد كشور شوند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن