مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور

ادمین سایت

دیدار آقای دکتر سید مجید حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور با هیئت سرمایه گذار و پیمانکار از کشور چین

در این جلسه هیئت بازرگانی کشور چین، جهت سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی کشور اعم از خرید واگن‌ باری

به بالای صفحه بردن